Krönika i NSD

Året går mot sitt slut och därmed också min tid som kommunalråd. Även om det känns lite vemodigt att lämna detta hedrande uppdrag så känns det bra att göra det i ett läge där många år av planering och förberedelser nu ger resultat. Stadsomvandlingen som har varit den stora frågan under de senaste tio åren har kommit i gång på allvar. Den utvecklingsplan som nya centrum bygger på har visat sig vara robust och hållbar. Grunden för utvecklingsplanen var dialoger med kirunaborna och det visionsarbete som genomfördes 2012/13. I det arbetet lades stor vikt vid att få in så mycket synpunkter som möjligt från dem som så småningom ska bo och arbeta i vår nya stad. Ett återkommande önskemål var att vi skulle bygga en tät stadskärna, i mitten av denna skulle stadstorget ligga. Ett annat starkt önskemål var att handeln skulle koncentreras till en gågata som kantades av butiker. Så kommer det också att bli i enlighet med utvecklingsplanen. De första byggnaderna i kvarteren runt stadshuset växer nu fram. Inom ett par år kommer kulturhuset innehållande bibliotek, bio- och teatersalonger, konferenslokaler, restaurang och ”Ungdomens hus” att stå klart för invigning. Det första kvarteret med kontorslokaler, handel och bostäder beräknas kunna tas i bruk 2021. Ett nytt hotell som verkligen kommer att leva upp till epitetet ”stadshotell” med skybar, spa och restaurang högst upp börjar byggas våren 2019. För två veckor sedan invigde vi Kristallen som inrymmer nya stadshuset och ett efterlängtat länskonstmuseum. Det var en fin och högtidlig invigning med Kungen som hedersgäst. Lördagen därpå efterföljdes den av ”öppet hus” som blev ett lyckat och välbesökt arrangemang. Sällan har jag sett så många kirunabor samlas vid ett och samma tillfälle. Besökarna var i alla åldersgrupper från spädbarn till mycket mogna pensionärer. Det som för min del blev ett fint minne av den dagen var att alla jag träffade var positiva och uppskattande till huset. Det var trots allt en utmaning att ersätta vårt gamla, mycket omtyckta och välbesökta stadshus. Att dessutom placera det nya mitt på ett gammalt industriområde gjorde att många var mycket tveksamma till vad resultatet skulle bli. Nu ser vi att resultatet blev bra. Jag vill passa på att tacka alla som vid olika tillfällen kommit med uppmuntrande tillrop via e-post, telefon eller i kassakön på Coop. Det kan vara just den positiva responsen som väger upp en tung dag och som gör att man känner att det var rätt beslut att engagera sig politiskt.